фарсі лікі ад 1 да 100

# Writing your language Writing Reading
0 нуля صفر -
1 адзін یک -
2 два دو -
3 тры سه -
4 чатыры چهار -
5 пяць پنج -
6 шэсць شش -
7 сем هفت -
8 восем هشت -
9 дзевяць نه نفر -
10 дзесяць ده -
11 адзінаццаць یازده -
12 дванаццаць دوازده -
13 трынаццаць سیزده -
14 чатырнаццаць چهارده -
15 пятнаццаць پانزده -
16 шаснаццаць شانزده -
17 семнаццаць هفده -
18 васемнаццаць هجده -
19 дзевятнаццаць عدد نوزده -
20 дваццаць بیست -
21 дваццаць адзін بیست و یک -
22 дваццаць два بیست و دو -
23 дваццаць тры بیست و سه -
24 дваццаць чатыры بیست و چهار -
25 дваццаць пяць بیست و پنج -
26 дваццаць шэсць بیست و شش -
27 дваццаць сем بیست و هفت -
28 дваццаць восем بیست و هشت -
29 дваццаць дзевяць بیست و نه -
30 трыццаць سی -
31 трыццаць адзін سی و یک -
32 трыццаць два سی و دو -
33 трыццаць тры سی وسه -
34 трыццаць чатыры سی و چهار -
35 трыццаць пяць سی و پنج -
36 трыццаць шэсць سی و ششم -
37 трыццаць сем سی و هفت -
38 трыццаць восем سی و هشت -
39 трыццаць дзевяць سی و نهم -
40 сорак چهل -
41 сорак адзін چهل و یک -
42 сорак два چهل و دو -
43 сорак тры چهل و سه -
44 сорак чатыры چهل و چهار -
45 сорак пяць چهل و پنج -
46 сорак шэсць چهل و شش -
47 сорак сем چهل و هفت -
48 сорак восем چهل و هشت -
49 сорак дзевяць چهل و نه -
50 пяцьдзесят پنجاه -
51 пяцьдзесят адзін پنجاه یک -
52 пяцьдзесят два پنجاه دو -
53 пяцьдзесят тры پنجاه و سه -
54 пяцьдзесят чатыры پنجاه و چهار -
55 пяцьдзесят пяць پنجاه و پنج -
56 пяцьдзесят шэсць پنجاه و شش -
57 пяцьдзесят сем پنجاه و هفت -
58 пяцьдзесят восем پنجاه و هشت -
59 пяцьдзесят дзевяць پنجاه و نه -
60 шэсцьдзесят شصت -
61 шэсцьдзесят адзін شصت یک -
62 шэсцьдзесят два شصت و دو -
63 шэсцьдзесят тры شصت و سه و -
64 шэсцьдзесят чатыры شصت و چهار -
65 шэсцьдзесят пяць شصت و پنج -
66 шэсцьдзесят шэсць شصت و شش -
67 шэсцьдзесят сем شصت و هفت -
68 шэсцьдзесят восем شصت و هشت -
69 шэсцьдзесят дзевяць شصت و نه -
70 семдзесят هفتاد -
71 семдзесят адзін هفتاد و یک -
72 семдзесят два هفتاد و دو -
73 семдзесят тры هفتاد و سه -
74 семдзесят чатыры هفتاد و چهار -
75 семдзесят пяць هفتاد و پنج -
76 семдзесят шэсць هفتاد و شش -
77 семдзесят сем هفتاد و هفت -
78 семдзесят восем هفتاد و هشت -
79 семдзесят дзевяць هفتاد و نه -
80 восемдзесят هشتاد -
81 восемдзесят адзін هشتاد و یک -
82 восемдзесят два هشتاد و دو -
83 восемдзесят тры هشتاد و سه -
84 восемдзесят чатыры هشتاد و چهار -
85 восемдзесят пяць هشتاد و پنج -
86 восемдзесят шэсць هشتاد و شش -
87 восемдзесят сем هشتاد و هفت -
88 восемдзесят восем هشتاد و هشت -
89 восемдзесят дзевяць هشتاد و نه -
90 дзевяноста نود -
91 дзевяноста адзін نود و یک -
92 дзевяноста два نود و دو -
93 дзевяноста тры نود و سه -
94 дзевяноста чатыры نود و چهار -
95 дзевяноста пяць نود و پنج -
96 дзевяноста шэсць نود و شش -
97 дзевяноста сем نود و هفت -
98 дзевяноста восем نود و هشت -
99 дзевяноста дзевяць نود و نه -
100 сто یکصد -