фінскі лікі ад 1 да 100

# Writing your language Writing Reading
0 нуля Nolla
1 адзін Yksi
2 два Kaksi
3 тры Kolme
4 чатыры Neljä
5 пяць Viisi
6 шэсць Kuusi
7 сем Seitsemän
8 восем Kahdeksan
9 дзевяць Yhdeksän
10 дзесяць Kymmenen
11 адзінаццаць Yksitoista
12 дванаццаць Kaksitoista
13 трынаццаць Kolmetoista
14 чатырнаццаць Neljätoista
15 пятнаццаць Viisitoista
16 шаснаццаць Kuusitoista
17 семнаццаць Seitsemäntoista
18 васемнаццаць Kahdeksantoista
19 дзевятнаццаць Yhdeksäntoista
20 дваццаць Kaksikymmentä
21 дваццаць адзін Kaksikymmentäyksi
22 дваццаць два Kaksikymmentäkaksi
23 дваццаць тры Kaksikymmentä kolme
24 дваццаць чатыры Kaksikymmentäneljä
25 дваццаць пяць Kaksikymmentäviisi
26 дваццаць шэсць Kaksikymmentä kuusi
27 дваццаць сем Kaksikymmentä seitsemän
28 дваццаць восем Kaksikymmentäkahdeksan
29 дваццаць дзевяць Kaksikymmentä yhdeksän
30 трыццаць Kolmekymmentä
31 трыццаць адзін Kolmekymmentäyksi
32 трыццаць два Kolmekymmentäkaksi
33 трыццаць тры Kolmekymmentä kolme
34 трыццаць чатыры Kolmekymmentä neljä
35 трыццаць пяць Kolmekymmentä viisi
36 трыццаць шэсць Kolmekymmentä kuusi
37 трыццаць сем Kolmekymmentäseitsemän
38 трыццаць восем Kolmekymmentä kahdeksan
39 трыццаць дзевяць Kolmekymmentä yhdeksän
40 сорак Neljäkymmentä
41 сорак адзін Neljäkymmentä yksi
42 сорак два Neljäkymmentä kaksi
43 сорак тры Neljäkymmentä kolme
44 сорак чатыры Neljäkymmentä neljä
45 сорак пяць Neljäkymmentäviisi
46 сорак шэсць Neljäkymmentä kuusi
47 сорак сем Neljäkymmentä seitsemän
48 сорак восем Neljäkymmentä kahdeksan
49 сорак дзевяць Neljäkymmentä yhdeksän
50 пяцьдзесят Viisikymmentä
51 пяцьдзесят адзін Viisikymmentä yksi
52 пяцьдзесят два Viisikymmentä kaksi
53 пяцьдзесят тры Viisikymmentä kolme
54 пяцьдзесят чатыры Viisikymmentä neljä
55 пяцьдзесят пяць Viisikymmentä viisi
56 пяцьдзесят шэсць Viisikymmentä kuusi
57 пяцьдзесят сем Viisikymmentä seitsemän
58 пяцьдзесят восем Viisikymmentä kahdeksan
59 пяцьдзесят дзевяць Viisikymmentä yhdeksän
60 шэсцьдзесят Kuusikymmentä
61 шэсцьдзесят адзін Kuusikymmentä yksi
62 шэсцьдзесят два Kuusikymmentä kaksi
63 шэсцьдзесят тры Kuusikymmentäkolme
64 шэсцьдзесят чатыры Kuusikymmentä neljä
65 шэсцьдзесят пяць Kuusikymmentä viisi
66 шэсцьдзесят шэсць Kuusikymmentä kuusi
67 шэсцьдзесят сем Kuusikymmentä seitsemän
68 шэсцьдзесят восем Kuusikymmentä kahdeksan
69 шэсцьдзесят дзевяць Kuusikymmentä yhdeksän
70 семдзесят Seitsemänkymmentä
71 семдзесят адзін Seitsemänkymmentä yksi
72 семдзесят два Seitsemänkymmentä kaksi
73 семдзесят тры Seitsemänkymmentä kolme
74 семдзесят чатыры Seitsemänkymmentä neljä
75 семдзесят пяць Seitsemänkymmentä viisi
76 семдзесят шэсць Seitsemänkymmentä kuusi
77 семдзесят сем Seitsemänkymmentä seitsemän
78 семдзесят восем Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 семдзесят дзевяць Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 восемдзесят Kahdeksankymmentä
81 восемдзесят адзін Kahdeksankymmentä yksi
82 восемдзесят два Kahdeksankymmentä kaksi
83 восемдзесят тры Kahdeksankymmentä kolme
84 восемдзесят чатыры Kahdeksankymmentä neljä
85 восемдзесят пяць Kahdeksankymmentä viisi
86 восемдзесят шэсць Kahdeksankymmentä kuusi
87 восемдзесят сем Kahdeksankymmentä seitsemän
88 восемдзесят восем Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 восемдзесят дзевяць Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 дзевяноста Yhdeksänkymmentä
91 дзевяноста адзін Yhdeksänkymmentäyksi
92 дзевяноста два Yhdeksänkymmentä kaksi
93 дзевяноста тры Ninety kolme
94 дзевяноста чатыры Ninety neljä
95 дзевяноста пяць Yhdeksänkymmentä viisi
96 дзевяноста шэсць Yhdeksänkymmentä kuusi
97 дзевяноста сем Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 дзевяноста восем Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 дзевяноста дзевяць Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 сто Sata