грэцкі лікі ад 1 да 100

# Writing your language Writing Reading
0 нуля μηδέν
1 адзін ένας
2 два δυο
3 тры τρία
4 чатыры τέσσερα
5 пяць πέντε
6 шэсць έξι
7 сем επτά
8 восем οκτώ
9 дзевяць εννέα
10 дзесяць δέκα
11 адзінаццаць έντεκα
12 дванаццаць δώδεκα
13 трынаццаць δεκατρείς
14 чатырнаццаць δεκατέσσερα
15 пятнаццаць δεκαπέντε
16 шаснаццаць δεκαέξι
17 семнаццаць δεκαεπτά
18 васемнаццаць δεκαοχτώ
19 дзевятнаццаць δεκαεννέα
20 дваццаць είκοσι
21 дваццаць адзін Είκοσι μία
22 дваццаць два Είκοσι δύο
23 дваццаць тры Είκοσι τρεις
24 дваццаць чатыры Είκοσι τέσσερις
25 дваццаць пяць Είκοσι πέντε
26 дваццаць шэсць Είκοσι έξι
27 дваццаць сем Είκοσι επτά
28 дваццаць восем Είκοσι οκτώ
29 дваццаць дзевяць Είκοσι εννέα
30 трыццаць τριάντα
31 трыццаць адзін Τριάντα ένα
32 трыццаць два Τριάντα δύο
33 трыццаць тры Τριάντα τρία
34 трыццаць чатыры Τριάντα τέσσερα
35 трыццаць пяць Τριάντα πέντε
36 трыццаць шэсць Τριάντα έξι
37 трыццаць сем Τριάντα επτά
38 трыццаць восем Τριάντα οκτώ
39 трыццаць дзевяць Τριάντα εννέα
40 сорак σαράντα
41 сорак адзін Σαράντα ένα
42 сорак два Σαράντα δύο
43 сорак тры Σαράντα τρεις
44 сорак чатыры Σαράντα τέσσερα
45 сорак пяць Σαράντα πέντε
46 сорак шэсць Σαράντα έξι
47 сорак сем Σαράντα επτά
48 сорак восем Σαράντα οκτώ
49 сорак дзевяць Σαράντα εννέα
50 пяцьдзесят πενήντα
51 пяцьдзесят адзін Πενήντα ένα
52 пяцьдзесят два Πενήντα δύο
53 пяцьдзесят тры Πενήντα τρία
54 пяцьдзесят чатыры Πενήντα τέσσερις
55 пяцьдзесят пяць Πενήντα πέντε
56 пяцьдзесят шэсць Πενήντα έξι
57 пяцьдзесят сем Πενήντα επτά
58 пяцьдзесят восем Πενήντα οκτώ
59 пяцьдзесят дзевяць Πενήντα εννέα
60 шэсцьдзесят εξήντα
61 шэсцьдзесят адзін Εξήντα ένα
62 шэсцьдзесят два Εξήντα δύο
63 шэсцьдзесят тры Εξήντα τρεις
64 шэсцьдзесят чатыры Εξήντα τέσσερις
65 шэсцьдзесят пяць Εξήντα πέντε
66 шэсцьдзесят шэсць Εξήντα έξι
67 шэсцьдзесят сем Εξήντα επτά
68 шэсцьдзесят восем Εξήντα οκτώ
69 шэсцьдзесят дзевяць Εξήντα εννέα
70 семдзесят εβδομήντα
71 семдзесят адзін Εβδομήντα ένα
72 семдзесят два Εβδομήντα δύο
73 семдзесят тры Εβδομήντα τρία
74 семдзесят чатыры Εβδομήντα τέσσερα
75 семдзесят пяць Εβδομήντα πέντε
76 семдзесят шэсць Εβδομήντα έξι
77 семдзесят сем Εβδομήντα επτά
78 семдзесят восем Εβδομήντα οκτώ
79 семдзесят дзевяць Εβδομήντα εννέα
80 восемдзесят ογδόντα
81 восемдзесят адзін Ογδόντα ένα
82 восемдзесят два Ογδόντα δύο
83 восемдзесят тры Ογδόντα τρεις
84 восемдзесят чатыры Ογδόντα τέσσερις
85 восемдзесят пяць ογδόντα πέντε
86 восемдзесят шэсць Ογδόντα έξι
87 восемдзесят сем Ογδόντα επτά
88 восемдзесят восем Ογδόντα οκτώ
89 восемдзесят дзевяць Ογδόντα εννέα
90 дзевяноста ενενήντα
91 дзевяноста адзін Ενενήντα ένας
92 дзевяноста два Ενενήντα δύο
93 дзевяноста тры Ενενήντα τρία
94 дзевяноста чатыры Ενενήντα τέσσερα
95 дзевяноста пяць Ενενήντα πέντε
96 дзевяноста шэсць Ενενήντα έξι
97 дзевяноста сем Ενενήντα επτά
98 дзевяноста восем Ενενήντα οκτώ
99 дзевяноста дзевяць Ενενήντα εννέα
100 сто εκατό