тайская лікі ад 1 да 100

# Writing your language Writing Reading
0 нуля ศูนย์ -
1 адзін หนึ่ง -
2 два สอง -
3 тры สาม -
4 чатыры สี่ -
5 пяць ห้า -
6 шэсць หก -
7 сем เจ็ด -
8 восем แปด -
9 дзевяць เก้า -
10 дзесяць สิบ -
11 адзінаццаць สิบเอ็ด -
12 дванаццаць สิบสอง -
13 трынаццаць สิบสาม -
14 чатырнаццаць สิบสี่ -
15 пятнаццаць สิบห้า -
16 шаснаццаць สิบหก -
17 семнаццаць สิบเจ็ด -
18 васемнаццаць สิบแปด -
19 дзевятнаццаць สิบเก้า -
20 дваццаць ยี่สิบ -
21 дваццаць адзін ยี่สิบหนึ่ง -
22 дваццаць два ยี่สิบสอง -
23 дваццаць тры ยี่สิบสาม -
24 дваццаць чатыры ยี่สิบสี่ -
25 дваццаць пяць ยี่สิบห้า -
26 дваццаць шэсць ยี่สิบหก -
27 дваццаць сем ยี่สิบเจ็ด -
28 дваццаць восем ยี่สิบแปด -
29 дваццаць дзевяць ยี่สิบเก้า -
30 трыццаць สามสิบ -
31 трыццаць адзін สามสิบหนึ่ง -
32 трыццаць два สามสิบสอง -
33 трыццаць тры สามสิบสาม -
34 трыццаць чатыры สามสิบสี่ -
35 трыццаць пяць สามสิบห้า -
36 трыццаць шэсць สามสิบหก -
37 трыццаць сем สามสิบเจ็ด -
38 трыццаць восем สามสิบแปด -
39 трыццаць дзевяць สามสิบเก้า -
40 сорак สี่สิบ -
41 сорак адзін สี่สิบหนึ่ง -
42 сорак два สี่สิบสอง -
43 сорак тры สี่สิบสาม -
44 сорак чатыры สี่สิบสี่ -
45 сорак пяць สี่สิบห้า -
46 сорак шэсць สี่สิบหก -
47 сорак сем สี่สิบเจ็ด -
48 сорак восем สี่สิบแปด -
49 сорак дзевяць สี่สิบเก้า -
50 пяцьдзесят ห้าสิบ -
51 пяцьдзесят адзін ห้าสิบหนึ่ง -
52 пяцьдзесят два ห้าสิบสอง -
53 пяцьдзесят тры ห้าสิบสาม -
54 пяцьдзесят чатыры ห้าสิบสี่ -
55 пяцьдзесят пяць ห้าสิบห้า -
56 пяцьдзесят шэсць ห้าสิบหก -
57 пяцьдзесят сем ห้าสิบเจ็ด -
58 пяцьдзесят восем ห้าสิบแปด -
59 пяцьдзесят дзевяць ห้าสิบเก้า -
60 шэсцьдзесят หกสิบ -
61 шэсцьдзесят адзін หกสิบหนึ่ง -
62 шэсцьдзесят два หกสิบสอง -
63 шэсцьдзесят тры หกสิบสาม -
64 шэсцьдзесят чатыры หกสิบสี่ -
65 шэсцьдзесят пяць หกสิบห้า -
66 шэсцьдзесят шэсць หกสิบหก -
67 шэсцьдзесят сем หกสิบเจ็ด -
68 шэсцьдзесят восем หกสิบแปด -
69 шэсцьдзесят дзевяць หกสิบเก้า -
70 семдзесят เจ็ดสิบ -
71 семдзесят адзін เจ็ดสิบหนึ่ง -
72 семдзесят два เจ็ดสิบสอง -
73 семдзесят тры เจ็ดสิบสาม -
74 семдзесят чатыры เจ็ดสิบสี่ -
75 семдзесят пяць เจ็ดสิบห้า -
76 семдзесят шэсць เจ็ดสิบหก -
77 семдзесят сем เจ็ดสิบเจ็ด -
78 семдзесят восем เจ็ดสิบแปด -
79 семдзесят дзевяць เจ็ดสิบเก้า -
80 восемдзесят แปดสิบ -
81 восемдзесят адзін แปดสิบหนึ่ง -
82 восемдзесят два แปดสิบสอง -
83 восемдзесят тры แปดสิบสาม -
84 восемдзесят чатыры แปดสิบสี่ -
85 восемдзесят пяць แปดสิบห้า -
86 восемдзесят шэсць แปดสิบหก -
87 восемдзесят сем แปดสิบเจ็ด -
88 восемдзесят восем แปดสิบแปด -
89 восемдзесят дзевяць แปดสิบเก้า -
90 дзевяноста เก้าสิบ -
91 дзевяноста адзін เก้าสิบหนึ่ง -
92 дзевяноста два เก้าสิบสอง -
93 дзевяноста тры เก้าสิบสาม -
94 дзевяноста чатыры เก้าสิบสี่ -
95 дзевяноста пяць เก้าสิบห้า -
96 дзевяноста шэсць เก้าสิบหก -
97 дзевяноста сем เก้าสิบเจ็ด -
98 дзевяноста восем เก้าสิบแปด -
99 дзевяноста дзевяць เก้าสิบเก้า -
100 сто หนึ่งร้อย -